Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Μουσική σκηνή. Ακούσαμε 6 cd: V.A./Blueprint vol. 1/Slip 'n' Slide», Κουίντα, τχ. 41 (Μάρτιος 2001), σ. 7