Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Μουσική σκηνή. Οι Barclay James Harvest στη Θεσσαλονίκη», Κουίντα, τχ. 41 (Μάρτιος 2001), σ. 7