Είστε εδώ

Σβαλίγκου Χάρη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Αφηγηματική θεατρικότητα», Κουίντα, τχ. 36 (Μάιος-Ιούνιος 1999), σ. 2-3