Είστε εδώ

Σιβετίδου Αφροδίτη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Η θέση του τίποτα και η δράση της στατικότητας», Κουίντα, τχ. 36 (Μάιος-Ιούνιος 1999), σ. 2