Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη,Καραχισαρίδης Γιάννης, «Γιάνννης Καραχισαρίδης: Το θέατρο δεν είναι καθρέφτης της ζωής, αλλά μια αναλογία της», Κουίντα, τχ. 35 (Μάρτιος-Απρίλιος 1999), σ. 1, 12