Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Σταύρος Ζαφειρίου στον Παρατηρητή», Κουίντα, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1998-Ιανουάριος 1999 1999), σ. 5