Είστε εδώ

Βερβεροπούλου Ζωή, «Ανοίγοντας την αυλαία. Ψηλαφώντας τη θεατρικότητα», Κουίντα, τχ. 33 (Δεκέμβριος 1998-Ιανουάριος 1999 1999), σ. 5