Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ανοίγοντας την αυλαία. Έντα Γκάμπλερ», Κουίντα, τχ. 32 (Νοέμβριος 1998), σ. 9