Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ανοίγοντας την αυλαία. Ακρόαση για έναν συγγραφέα από την Ομάδα Νέμεση», Κουίντα, τχ. 32 (Νοέμβριος 1998), σ. 9