Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Αφιέρωμα στη σκηνή της Θεσσαλονίκης. Θεατρικός καλοκαιρινός απολογισμός & θεταρικός χειμερινός προγραμματισμός στη Θεσσαλονίκη», Κουίντα, τχ. 31 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1998), σ. 2