Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Εφημερεύον ποίημα. Της περηφάνειας», Κουίντα, τχ. 31 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1998), σ. 1