Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Εφημερεύον ποίημα. [Ακούστηκε ότι ο πύργος ελέγχου]», Κουίντα, τχ. 30 (Αύγουστος 1998), σ. 1