Είστε εδώ

«Κέντρο μπαλλέτου Άσπα Φούτση», Κουίντα, τχ. 30 (Αύγουστος 1998), σ. 1