Είστε εδώ

Σιβετίδου Αφροδίτη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Συμπόσιο: Είκοσι χρόνια νεοελληνικό θεατρικό έργο. Πού βρίσκεται λοιπόν το νεολληνικό έργο;», Κουίντα, τχ. 28 (Μάιος 1998), σ. 6