Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Αναλογείο. Χάρης Σβαλίγκου, Το μεταφυσικό παράλογο στη θεατρική παρωδία, Διακείμενο και Μύθος, εκδ. Paulos, Αθήνα 1997», Κουίντα, τχ. 28 (Μάιος 1998), σ. 6