Είστε εδώ

Χρηστάρα Χαρά, «Εφημερεύον ποίημα. Λόγος για τις φυσικές διαστάσεις», Κουίντα, τχ. 28 (Μάιος 1998), σ. 1