Είστε εδώ

Σβαλίγκου Χάρη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Έξι μορφές του έρωτα σε διαφορετικό χώρο-χρόνο», Κουίντα, τχ. 25 (Φεβρουάριος 1998), σ. 6