Είστε εδώ

Πατσαλίδης Σάββας, «Αναλογείο. Θόδωρος Γραμματάς, Θέατρο και Παιδεία, εκδόσεις Τελέθριον, Αθήνα 1997», Κουίντα, τχ. 25 (Φεβρουάριος 1998), σ. 6