Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από χρώμα και έβενο», Κουίντα, τχ. 23 (Δεκέμβριος 1997), σ. 10