Είστε εδώ

Σιβετίδου Αφροδίτη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Μεταθεατρική μυσταγωγία δωματίου», Κουίντα, τχ. 23 (Δεκέμβριος 1997), σ. 10