Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Θέατρο εν θεάτρω», Κουίντα, τχ. 22 (Νοέμβριος 1997), σ. 9