Είστε εδώ

Πατσαλίδης Σάββας, «Αθηναϊκή σκηνή. Δυσδαιμόνα η Φεμινίστρια & ο Γυάλινος κόσμος μας», Κουίντα, τχ. 22 (Νοέμβριος 1997), σ. 8-9