Είστε εδώ

«Κέντρο μπαλλέτου Άσπα Φούτση», Κουίντα, τχ. 21 (Οκτώβριος 1997), σ. 1