Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Giorgio Strehler: Όσο υπάρχει ο άνθρωπος, θα υπάρχει και το θέατρο…», Κουίντα, τχ. 21 (Οκτώβριος 1997), σ. 1, 12