Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Δραματική Σχολή Θυμέλη», Κουίντα, τχ. 18 (Ιούνιος 1997), σ. 2