Είστε εδώ

Σουρής Γεώργιος, «Εφημερεύον ποίημα. [Γι' αυτό το κράτος που τιμά]», Κουίντα, τχ. 18 (Ιούνιος 1997), σ. 1