Είστε εδώ

Τσόκου Γιάννα, «Ανοίγοντας την αυλαία. Η κίνηση, ο ήχος και ο λόγος σε μια χωρογραφία», Κουίντα, τχ. 17 (Μάιος 1997), σ. 6