Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Όταν το θέατρο αγγίζει και συγκλονίζει με την αμεσότητά του…», Κουίντα, τχ. 17 (Μάιος 1997), σ. 6