Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη,Καλογεροπούλου Ξένια, «Ξένια Καλογεροπούλου: Ο ρόλος που παίζει το θέατρό μας είναι να είναι ένα μέτρο σύγκρισης…», Κουίντα, τχ. 17 (Μάιος 1997), σ. 1, 12