Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Προσκήνιο. Κόκκινη Κλωστή», Κουίντα, τχ. 17 (Μάιος 1997), σ. 1