Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Αναλογείο. Ζωή Σαμαρά, Υπόκριση θεατρικού λόγου. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1996. Σελ. 58», Κουίντα, τχ. 14 (Ιανουάριος 1997), σ. 6