Είστε εδώ

«Σκηνή του Βορρά: Η πιο δυνατή», Κουίντα, τχ. 14 (Ιανουάριος 1997), σ. 4