Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη,Ζηβανός Πέτρος, «Αφιέρωμα. Θεατρική παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Πέτρος Ζηβανός: Δεν καλλιεργούμε πλαστά όνειρα», Κουίντα, τχ. 14 (Ιανουάριος 1997), σ. 4