Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Το Εργαστήρι στην Πειραματική Σκηνή της Τέχνης», Κουίντα, τχ. 9 (Σεπτέμβριος 1996), σ. 2