Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Πούπουλο Θέατρο Τσέπης», Κουίντα, τχ. 9 (Σεπτέμβριος 1996), σ. 2