Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Αναλογείο. Νικηφόρος Παπανδρέου, Περί θεάτρου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1989», Κουίντα, τχ. 8 (Αύγουστος 1996), σ. 6