Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Η στήλη του Ιάγου. Από την πολυτέλεια στην ευτέλεια», Κουίντα, τχ. 8 (Αύγουστος 1996), σ. 5