Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος,Μόσχος Τάκης, «Αποκλειστική συνέντευξη. Τάκης Μόσχος: Στο θέατρο αισθάνομαι πρωτάκι…», Κουίντα, τχ. 7 (Ιούνιος 1996), σ. 2, 3