Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Μήνας Χορού», Κουίντα, τχ. 7 (Ιούνιος 1996), σ. 2, 3