Είστε εδώ

Αλαβέρα Ρούλα, «In vivo-in vitro. Πόλεως Φαντάσματα σκηνών σκιές σαρουμένων πραγμάτων», Κουίντα, τχ. 6 (Μάιος 1996), σ. 6