Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Διθύραμβος Εξ Αμάξης, Τα ρούχα του βασιλιά», Κουίντα, τχ. 6 (Μάιος 1996), σ. 3