Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Ανοίγοντας την αυλαία. Σταγόνες πάνω στην καυτή πέτρα», Κουίντα, τχ. 6 (Μάιος 1996), σ. 3