Είστε εδώ

Καρέλλης Δημήτρης, «[Σχόλιο για το ανέβασμα της παράστασης Αποκάλυψη]», Κουίντα, τχ. 6 (Μάιος 1996), σ. 2