Είστε εδώ

Φελοπούλου Σοφία, «Ανοίγοντας την αυλαία. Αποκάλυψη Ιωάννου του Θεολόγου», Κουίντα, τχ. 6 (Μάιος 1996), σ. 2