Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Εφημερεύουσα αφιέρωση. [Στην Ελένη]», Κουίντα, τχ. 5b (Απρίλιος 1996), σ. 1