Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Θεατρικό, Φαντασιακό και Πραγματικότητα», Κουίντα, τχ. 5b (Απρίλιος 1996), σ. 1, 3