Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη,Καμπανέλλης Ιάκωβος, «Ιάκωβος Καμπανέλλης: Το γράψιμο του θεατρικού συγγραφέα είναι πράξη», Κουίντα, τχ. 4 (Μάρτιος 1996), σ. 1, 4-5