Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Προσκήνιο. Η μουσική χαράζει τις φλέβες του έργου», Κουίντα, τχ. 4 (Μάρτιος 1996), σ. 1