Είστε εδώ

«Κέντρο μπαλλέτου Άσπα Φούτση», Κουίντα, τχ. 2 (Ιανουάριος 1996), σ. 4