Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Ανοίγοντας την αυλαία. Παράσταση για ένα ρόλο», Κουίντα, τχ. 2 (Ιανουάριος 1996), σ. 4